Hur Arends’ stenografi ser ut

Detta är ett textprov på hur systemet såg ut under 1890-talet, då det var som mest populärt. Svenska stenografförbundet genomförde ett antal systemrevisioner i syfte att förenkla systemet. I den första, som genomfördes 1890–91, tog man bort en del mindre lämpliga beteckningssätt som hängt med från den tyska formen av systemet. Senare revisioner (1894–95, 1911) föranleddes av konkurrensen från Melins system.
Textprovet nedan återger samma text som här (med gammalstavning):


Textprov av Arend' stenografi
Hur det är uppbyggt ›