Leopold A. F. Arends

Arends’ stenografi i Sverige


Vad är Arends’ stenografi

Det är ett ursprungligen tyskt stenografiskt system från år 1860 som utkom i en svensk bearbetning 1880. Systemuppfinnaren hette Leopold Alexander Friedrich Arends och var av tysk börd, men föddes i dåvarande ryska Vilnius (Wilna) i nuvarande Litauen. Han föddes 1 december 1817 och dog 22 december 1882 (Berlin).

I Tyskland blev Arends’ stenografi under slutet av 1800-talet det tredje vanligaste systemet, efter Gabelsbergers och Stolzes system. I Sverige blev det snabbt den vanligaste stenografin, efter att den första läroboken utkom 1880, och gick om Gabelsbergers svenska system. Men det konkurrerades så småningom ut av Melins system, som presenterades 1892. Nu är Arends’ system så gott som utdött, både i Sverige och Tyskland, men det kan i gömmorna runt om i landet finnas kvar gamla dagböcker eller brev som är skrivna med denna stenografi. Om Du tror att Du funnit något sådant, kan Du få hjälp med tolkningen av texten. Se Kontakt nedan.

Erik Bergsten

Folkskolläraren Erik Bergsten (1854–1921) från Finspång utgav 1880 den första läroboken under titeln ”Leopold A. F. Arends’ rationella stenografi eller kortskrift med grundläggarens tillåtelse och under hans medverkan för svenska språket bearbetad och utgifven af E. Bergsten.” Han fortsatte under hela sitt liv att verka för Arends’ system och utgav ett tag en egen tidning, ”Arendsbladet”. Han gillade inte de förenklingar som Svenska stenografförbundet stegvis införde i systemet, men så ändrade han åsikt och 1901 publicerade Bergsten en långtgående förenkling av systemet som han kallade ”Pilskriften”. Denna bearbetning fick dock inget erkännande av Svenska stenografförbundet. (Svenska stenografförbundet verkade för Arends’ system, ej att förväxla med Melinska stenografförbundet.)


Källor

Olof Werling Melin: Stenografiens historia (1929)
Melinska stenografförbundets hemsida
Conrad Lundgren: Lärobok i Leopold A. F. Arends’ stenografi eller kortskrift (1891)
Robert Mörner: Leopold Arends, hans lif och verksamhet (1889)
Hermes, organ för den arendska stenografien i Sverige (diverse årgångar)

Länkar

Melinska stenografförbundet
Andréemuseet i Gränna
En av deltagarna i Andrées nordpolsexpedition 1897, Nils Strindberg, använde Arends' stenografi. Jag har hjälpt museet med nytolkningar av en del av de stenogram han skrev under expeditionen.
Jag har också hjälpt Bea Uusman att tolka Nils Strindbergs stenografiska dagboksanteckningar för hennes Augustprisvinnande bok Expeditionen (ISBN 978-91-1-303755-4).
Nol i Gåln – A Erssons dagbok
Anders Ersson i Bonäset, Jämtland, förde dagbok 1886 på Arends' stenografi. Jag har tolkat dagboken åt dess ägare Ann-Marie Kåbjörn, texten finns under ovanstående länk – klicka sen på A Erssons dagbok.
Min hemsida

Kontakt

Min e-postadress: arendsian@hotmail.com
Sidans adress: http://arendsian.se/arends-stenografi/


© Andreas Nordström
Sidan var senast uppdaterad 17 december 2017