Foto av ett uppslag i boken Stycken af Lifvets Ord

 

Texterna: Om du låter pekaren sväva över bibelversen visas Bibel 2000:s version av versen.

Hittills går det att finna texter för 19 juli–31 oktober.

Stycken af lifvets ord är en liten bok, som jag har fått efter min mormor. Den innehåller en betraktelse över en bibelvers för varje dag under året. Eftersom författarens copyright gick ut 1987, lägger jag nu pö om pö ut texterna på internet, så att fler kan läsa dem och kanske, och förhoppningsvis, finna någon uppbyggelse i dem. Stavningen har moderniserats (i merparten av texterna), men ej språket.

”Stycken af lifvets ord, ett bibelord med utläggning för hvar dag i året”, av Paul Petter Waldenström år 1878/79. Waldenström finns omnämnd i Nationalencyklopedin. En längre biografi kan man finna i Wikipedia. Man kan finna fler verk av Waldenström i Runebergprojektet.

Andreas Nordström — 21 augusti 2023 — arendsian.se/styckenaflifvetsord

Illustrationer från ”Biblisk ordbok för hemmet och skolan”, Erik Nyström 1883.