Stycken af Lifvets Ord

Foto av ett uppslag i boken Stycken af Lifvets Ord

 

Texterna: Om du låter pekaren sväva över bibelversen visas Bibel 2000:s version av versen.

  Hittills går det att finna texter för 19 juli–31 oktober.

Stycken af lifvets ord är en liten bok, som jag har fått efter min mormor. Den innehåller en betraktelse över en bibelvers för varje dag under året. Eftersom författarens copyright gick ut 1987, lägger jag nu pö om pö ut texterna på internet, så att fler kan läsa dem och kanske, och förhoppningsvis, finna någon uppbyggelse i dem. Stavningen har moderniserats (i merparten av texterna), men ej språket.

”Stycken af lifvets ord, ett bibelord med utläggning för hvar dag i året”, av Paul Petter Waldenström år 1878/79. Waldenström finns omnämnd i Nationalencyklopedin. En längre biografi kan man finna i Wikipedia. Man kan finna fler verk av Waldenström i Runebergprojektet.

Andreas Nordström — 30 november 2021 — arendsian.se/styckenaflifvetsord

Illustrationer från ”Biblisk ordbok för hemmet och skolan”, Erik Nyström 1883.

P.P. WaldenströmWALDENSTRÖM, Paul Petter (1838–1917), teolog och politiker, lektor i Umeå 1864, i Gävle 1874–1905. Waldenström anslöt sig tidigt till den av C.O. Rosenius ledda religiösa väckelserörelsen, vars huvudorgan, Pietisten, han utgav från 1868. I en rad skrifter angrep han även de kyrkliga försonings- och nattvardslärorna och erhöll 1876 varning för att ha hållit enskild nattvardsgång. Saken ledde 1878 till bildandet av Svenska Missionsförbundet, vars egentliga ledare han var till sin död (officiellt från 1904). Utgav en översättning av NT med förklaringar samt talrika uppbyggelseskrifter och reseskildringar. Ledamot av Andra kammaren 1884–1905. (Norstedts uppslagsbok, 6:e uppl. 1962)